Empus har 10-års jubileum - feirer med Sputnik

Empus har i løpet av ti år tredoblet både ansatte og brukere.