Sande Avis mener: Når systemet ikke virker

Vi forstår godt at folk er engstelige.