Nær 90 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Likevel er tallet på nye korona-smittede, både lokalt og nasjonalt, høyere enn noen gang. Antallet som er lagt inn med korona-virus ved lokale sykehus er nå oppe i 33, og Drammen sykehus har nylig økt beredskapen og sett seg nødt til å utsette planlagte operasjoner. Og en ny virusvariant truer.

Vi vet at viruset kan spre seg når folk er samlet. Det holder med at én person er syk. Det så vi et eksempel på da minst tre syvendeklassinger ble smittet i forbindelse med datatreffet på Selvik i forrige uke. Samtidig er det slutt på nasjonale regler for ansamlinger.

Usikkerheten er nå stor blant arrangører. I Sande er både julemarked, fakkeltog og julegrantenninger nylig avlyst, mens tilsvarende arrangementer er blitt avholdt i Holmestrand og Drammen – naturlig nok med stort oppmøte.

Det er lett å forstå både de som tar sjansen og de som vegrer seg. Julearrangementene er viktige tradisjoner for mange, og bidrar til hygge for stor og liten og ikke minst penger i kassa for både handelsstand og gode formål. Samtidig har vi gjennom denne pandemien sett hvor raskt situasjonen kan endre seg, og ingen ønsker å være ansvarlig for et arrangement som har bidratt til smittespredning – med de konsekvensene det kan få.

Poenget er at dette ikke bør være opp til den enkeltes magefølelse. Utviklingen tilsier at helsemyndighetene bør komme på banen og ta ansvar for hva som er innafor – og ikke.