Gå til sidens hovedinnhold

Sande Avis mener: Å gjennomføre dette vil være et slag i ansiktet rett i folkesjela i Sande

Det er ingen skam å snu.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Søknaden fra Nordre Jarlsberg Brygge AS (NJB) om å legge ned dammene Fløyta, Suluvann og Kudalsdammen i Selvikvassdraget har vakt sterke reaksjoner i Sande-samfunnet. Det er lett å forstå.

Nordmenn flest er glad i å gå på tur, og dette er ikke noe mindre sant for sandesokninger. Turgruppa «På tur i Sande» har hatt en fenomenal vekst i sosiale medier i år, og denne avisas beslutning om å satse på jevnlige turreportasjer i høst speiler denne interessen for bygdas flotte omgivelser.

Turglade er helt sikkert også mange av de som har flyttet inn i leilighetene på nettopp Nordre Jarlsberg Brygge de senere årene. Utbygger har solgt leiligheter for flere hundre millioner de siste årene, og oppnår solide resultat. I markedsføringen lokker de boligkjøpere med blant annet nærhet til turområder og skogsvann.

NJB skriver i søknaden om nedlegging at dammene må oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet, og viser dessuten til at anlegget i dag ikke har noen betydning for vannforsyningen. Hva en slik oppgradering vil koste, er foreløpig ikke kjent. Men det virker rimelig å forvente at NJB tok høyde for dette da selskapet tok over ansvaret for demningene i forbindelse med Sande Paper Mill-konkursen.

Det som er hevet over tvil, og som også fremkommer i rapporten som NJB selv har lagt ved søknaden, er at en nedleggelse vil få store negative konsekvenser for Selvikvassdragets verdi som turområde. Å fjerne de populære vannene vil etter vårt syn være et slag i ansiktet rett i folkesjela i Sande.

Det er forståelig at en utbygger ønsker å konsentrere seg om sitt kjerneområde og kutte unødvendige utgifter. Men i denne saken mener vi at ledelsen i selskapet må tenke seg nøye gjennom dersom søknaden skulle bli innvilget. For å låne et velkjent turuttrykk: Det er ingen skam å snu.

Kommentarer til denne saken