Vi har nylig lagt bak oss et og et halvt år helt utenom det vanlige. Korona-pandemien satte store begrensninger på hva vi kunne foreta oss i hverdagen og på fritiden. Dette gikk kanskje aller mest utover barn og unge, som gikk glipp av viktige opplevelser. Mange unge ga tilbakemelding om at de følte seg mer ensomme og fikk dårligere livskvalitet som følge av restriksjonene.

Nå innstifter Sande Avis en ny ærespris som har fått navnet Forbildeprisen. Formålet er å hedre en person eller gruppe som har gjort en ekstraordinær innsats for barn og unge gjennom 2020 og 2021.

– Lar oss begeistre

– Vi i redaksjonen lar oss stadig begeistre av hva Sande-folk får til gjennom frivillig innsats. Dette gjelder både foreldre og besteforeldre, elevrådsrepresentanter naboer, lærere, natteravner, ledere i idrettslag og kulturforeninger som har fått ting til å funke tross regler som stadig endret seg, de som alltid stiller opp på dugnader, de som ringer rundt og sender søknader – kort sagt enkeltmennesker i vårt lokalsamfunn som gir av sin tid for å sørge for at de som vokser opp i bygda skal få et best mulig utgangspunkt. Vi ønsker å få fram disse historiene, forklarer redaktør Magnus Franer-Erlingsen.

Nå ønsker avisen å få inn forslag på hvem som bør hedres for sin innsats (se statuttene i faktarammen). Begrunnede forslag sendes på e-post til redaksjonen@sandeavis.no. Alle forslag vil bli gått igjennom av en jury som består av Torunn Aarkvisla i Stolt av Sande og Sande Avis-journalist Ingunn Håkestad Bråthen i tillegg til redaktøren. Juryen vil så plukke ut inntil fem finalister, som vil bli presentert i ukentlige reportasjer. Til slutt blir det avstemning om vinneren.

STATUTTER FOR FORBILDEPRISEN

  • § 1: Sande Avis' forbildepris er en årlig pris som deles ut til en person eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats for barn og unge gjennom det siste året. Formålet er å oppmuntre til og vise fram ekstraordinær innsats.
  • § 2: Vinneren av Sande Avis' forbildepris har gjennom initiativ og engasjement lagt til rette for lavterskel aktivitet for barn og unge i tråd med gjeldende smittevernregler, eller på andre måter sørget for å opprettholde livsglede og motvirke ensomhet blant målgruppen.
  • § 3: Kandidater nomineres av Sande Avis' lesere gjennom en begrunnet e-post til avisens redaksjon (redaksjonen@sandeavis.no)
  • § 4: En jury på tre personer velger ut finalistene basert på en vekting mellom antall nominasjoner og juryens vurdering av begrunnelsene.
  • § 5: Hver av finalistene blir presentert på nett og papir. Til slutt blir det gjennomført en avstemning. Den finalisten som får flest stemmer fra leserne vinner.

  • § 6: Premien er en unik plakett av Empus med et kunstverk laget av Lisa Ruhe samt 5.000 kroner. Ansvarlig redaktør deler den ut til vinneren i forbindelse med et avisoppslag.

– Ypperlig anledning

Jurymedlemmene håper på mange nominasjoner.

– Jeg tror det er mange som vet om personer i næmiljøet som har gjort en innsats for å samle barn og unge på forsvarlig måte og gitt dem noe å smile av i hverdagen. Denne prisen er en ypperlig anledning til å vise at man setter pris på dem, fastslår Franer-Erlingsen.

Vinneren blir tildelt en unik premie laget av Empus og den lokale kunstneren Lisa Ruhe samt 5.000 kroner. Frist for å nominere kandidater er satt til 1. desember.