Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Sande Avis i år ut 80.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

I fjor ble det støtte til disse prosjektene:

  • Sande Sportsklubb: 50.000 kr til batteripakke til solcelleanlegg
  • Sande Sportsklubb: 25.000 kr til treer fotballbane (10 x 15 meter)
  • Nordre Sande IL: 25.000 kr til høyttaleranlegg

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Sande å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Magnus Franer-Erlingsen i Sande Avis.

Tolv prosjekter

Også i år inviterer Sande Avis lag og foreninger til å søke om midler. De forrige gangene vi har delt ut midler, har det vært stor interesse, og til sammen har avisa bidratt med å realisere tolv ulike prosjekter innenfor kultur, oppvekst og idrett.

Franer-Erlingsen regner med at det samme vil skje denne gangen og at det vil komme inn mange søknader

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Franer-Erlingsen.

Landsdekkende ordning

Pengestøtten fra Sande Avis inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

RAMMER FOR GAVETILDELINGEN

  • Tildelingen skal gjennomføres i den angitte perioden og ikke på noe annet tidspunkt.

  • Sparebankstiftelsen DNBs etablerte systemer for gavetildelinger skal benyttes. Se soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

  • Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.

  • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

  • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.

  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.

  • I de tilfellene flere av aviser dekker et aktuelt område, kan et tiltak bare søke støtte fra én avis.