Sande Avis deler ut 100.000 kroner – slik blir fordelingen

Til sammen syv lag og foreninger i Sande får kjærkomne tilskudd fra Amedias nye gavetildeling.