(Tønsbergs Blad)

For tredje gang på kort tid måtte deltidsmannskapene ved stasjon Sande rykke ut for å bistå en skadet person i skiløypa.

– Det var to personer som gikk tur i Botnemarka, da den ene var uheldig og falt i bakken ned fra Brannåsen, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på sin Facebook-side.

Mannskapene tok med seg snøscooter og møtte ambulansepersonellet ved Høgås skisenter.

– Derfra tok to fra ambulansen og to av våre seg de ca. tre kilometerne inn til den skadde. Vedkommende ble hentet trygt ut og kjørt til sykehuset, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven.

Utrykningsklar snøscooter

Tidligere i uken fikk mannskapene opplæring i å kjøre snøscooter.

– To av våre deltids-brannkonstabler, som er ansatt i teknisk etat, har fått opplæring på snøscooteren til Holmestrand kommune. Snøscooteren er lagret rett ved brannstasjonen og står utrykningsklar på henger, inkludert slede til båre. Derfor kan vi nå selv ta den med oss på utrykninger hvor det er påkrevd, fortalte utrykningsleder Daniel Weberg på tirsdag.