Tilbyr å hjelpe i livets siste fase

Røde Kors i Sande vil bidra med omsorg for de som er døende og gjøre den aller siste tiden verdig.