Rev hus fra 1927

Huset har stått der «i alle år» – nå er dets dager talte.