Sandvin Eiendom har søkt om å få flytte den gamle Esso-stasjonen ved Wingejordet cirka 70 meter nordover til krysset med Hanekleivveien, det vil si der restene etter den gamle Shell-stasjonen kan skimtes i dag. Årsaken er at utbyggerne mener den historiske bensinstasjonen dermed vil komme bedre til sin rett når utbyggingen i området er ferdig. Det er for lengst vedtatt planer om et 7.500 kvadratmeter stort kombinasjonsbygg kloss inntil bensinstasjonen.

En flytting vil i utgangspunktet kreve dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, som sier at bensinstasjonen ikke kan rives eller flyttes. Nylig uttalte Sandvin Eiendom-leder Ole Johny Lofsberg til Sandeavis.no at det ser ut til at plan- og bygningsetaten i Holmestrand kommune vil komme dem i møte på at flytting er den beste løsningen. Dette kan løses gjennom at det kjøres prosess for endring av reguleringsplanen.

– Viktig å bevare

En slik prosess må trolig behandles politisk. Jan Fredrik Vogt (FrP) signaliserer allerede nå at han kommer til å kjempe for at bensinstasjonen blir liggende der den er.

– For oss er det viktig at den blir bevart, og vi ønsker at den blir liggende autentisk der den har vært hele tiden, sier Vogt.

Han viser til at svært mye av det historiske Sande er borte, snart inkludert Kornmagasinet som ligger an til riving. Vogt frykter også at bensinstasjonen vil lide samme skjebne som Tresliperiet på Nordre Jarlsberg Brygge dersom det blir vedtatt flytting.

– Man var så opptatt av å bevare det, eventuelt flytte det til en bedre tomt på området, men så viste det seg at bygget ikke tålte flytting og at en gjenoppbygging ville bli for kostbart, og derfor er det revet i dag. Så vi har ingen god historie på å ta vare på ting, rett og slett, sier Vogt.

– Skal være løsningsorienterte

Han oppfordrer isteden Sandvin Eiendom til å gjøre om planene og tegningene, slik at bensinstasjonen kan komme til sin rett og komme i bruk som del av et levende bomiljø, for eksempel som et lite serveringssted. Han håper også at kommuneadministrasjonen vil utrede ulike alternativer før saken kommer til politikerne.

– I reguleringsbestemmelsene er det lagt opp til at man kun skal ha store butikker og handel med plasskrevende varer der, fordi man i utgangspunktet var bekymret for å «strekke» sentrum. Jeg mener at vi ikke skal være så bekymret for det i Sande – det er ikke langt herfra til torget, og der er det uansett ikke plass til alle sentrumstilbudene som etterspørres.

– Så jeg håper vi kan få noen endringer på planene, så lover jeg at vi i FrP skal være løsningsorienterte for å få det til, avslutter Vogt.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)


Vil ikke kommentere

Leder Ole Johny Lofsberg i Sandvin Eiendom ønsker ikke å kommentere innspillet og påstandene fra Vogt.

Det er foreløpig ikke kjent når den varslede reguleringsendringen vil komme til politisk behandling. Også regionale myndigheter må gi sin tilslutning dersom en eventuell flytting skal bli realitet.

Les også

Sande sentrum: Fra gammel idyll til nye tider