Re kommune, hva gjør dere nå?

"Hvis vi blir utvidet til 4k, så vil vi kunne få en meget sterk region", skriver innsenderen.

"Hvis vi blir utvidet til 4k, så vil vi kunne få en meget sterk region", skriver innsenderen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDet nærmer seg D-dagen da Re kommunes folkevalgte skal bestemme hvem Re kommune skal slå seg sammen med. Jeg tenker – hva er best for Re?

Status i dag, forteller meg at vi har et 3k-samarbeid som har fungert i flere år med god fordeling av arbeidsoppgaver, og et samarbeid som har styrket etatene.

LES OGSÅ (SA+): Ordførerne er fornøyde: ­ Tilbake til flersenter­modellen 

Hvis vi blir utvidet til 4k, så vil vi kunne få en meget sterk region hvor folketallet utgjør cirka 9.000 i Re, cirka 11.000 i Holmestrand, cirka 9.000 i Sande og cirka 3.500 i Hof. I prosent vil det for Re utgjøre cirka 29 prosent av folketallet i en sammenslått kommune.

En politisk arbeidsgruppe og en styringsgruppe har utarbeidet en brosjyre som viser status og muligheter blant annet i forhold til en flersenterkommune. Konklusjonen fra denne gruppa er klar. 3k utvidet til 4k blir en god kommune samlet og ikke minst for lokalsamfunnene i alle fire kommunene.

Brosjyren er en oppsummering av mulighetsstudien, som Holmestrand, Sande, Hof og Re kommuner har utarbeidet i forbindelse med kommunereformen. Et meget solid arbeidsdokument utarbeidet av en bred sammensatt arbeidsgruppe, og en administrativ styringsgruppe. Det politiske miljøet, og folk flest, ønsket tidlig i prosessen – ikke en sammenslutning med en større bykommune.

LES OGSÅ (SA+): Skal den nye kommunen hete Holmestrand? 

Svaret på at Re ikke bør gå inn i en stor bykommune, kan vi klart lese i Nøtterøy/Tjømes klare nei til Tønsberg. Re kommune vil komme best og styrket ut av 3k utvidet til 4k synes klart i forhold til innbyggertall og arealsammensetning.

Et samlet areal for Re i 4k utgjør 651 km2, Re/Tønsberg 331 km2² og Re/Horten 294 km2. Re kommune har også en betydelig sjøgrense og et sjøterritorium, som naturlig inngår i tilsvarende grenser og arealer i Holmestrand og Sande.

Det er følere ute i både departement og hos fylkesmannen om grensejusteringer øst for nåværende E18, hvis retningsvalget faller på Tønsberg. Da mister Re hele sitt sjøterritorium med Langøya, som om få år kan bli Oslofjordens perle, samt Mulvika, Snekkestad, Sandsletta bade- og campingplass, båthavna og Helland.

Det er en viktig avgjørelse våre folkevalgte politikere skal ta den 21. september. Kanskje det viktigste retningsvalget er å få en best mulig innflytelse i en sammenslått kommune. 3k-samarbeidet har pågått i mange år.

Dette vil kunne styrkes og utvides i 4k, hvor Re kommune vil ha cirka 29 prosent av innbyggertallet.

Artikkeltags