Mange har engasjert seg i en hund som går en del løs nær Lågendalsveien, og til tider ute i veien, skriver Østlands-Posten.

– Går en kosete golden retriever på fylkesvei 40 ved avkjøringen til Styrvoll kirke. Har halsbånd, men ikke telefonnummer.

– Nå er det på tide å få kustus på den bikkja di. Er lite interessert i å kjøre på den en dag.

– Dårlig gjort av eier å utsette personer for dette. Stakkars dem som må sitte med en hund på samvittigheten snart.

– Jeg har ikke lyst til å være den som skulle være uheldig å kjøre på Kim! Og jeg unner heller ingen andre, voksne eller barn, den følelsen det er å ta livet av eller skade Kim.

– Enten så sørger du for at han er inngjerdet på en ordentlig måte, eller så må du kanskje ta den tunge veien til veterinæren med ham, siden det er umulig for ham å være i bånd som du sier. Hva hvis han bare blir sneiet og stikker av skadet og blir liggende å lide i lange tider før han dør?

Ordene er harde i sosiale kanaler i Svarstad, der meldingene har kommet over tid.

– Kan være dement

Hundeeieren har svart på kritikken som er kommet i sosiale medier:

– Dette er Kim. Han er 14 år og liker å tusle litt rundt for seg sjøl. Han går ikke langt og finner alltid veien hjem på egen hånd. Ja, han kan nok bli påkjørt, men han er veldig godt synlig dag som natt, skriver han i åpningen på sitt svar på sosiale medier.

Han forteller om Kim som ikke liker å stå i bånd og som kun vil være ute hele døgnet.

– Ifølge veterinær kan dette skyldes demens. Han går på antidepressiva, uten at jeg kan si om det hjelper. Det blir siste høsten til Kim dessverre, sånn er naturen innrettet, forklarer eieren.

Eieren synes det er fint at folk stopper opp og koser litt med hunden hans, eller leier ham inn i gården, men påpeker at han finner veien hjem selv når han føler for det.

– Han ligger stort sett i skyggen under lerketreet til naboen og kuler'n, det er nok ulike meninger om vår måte å takle hverdag på. Dette er vår måte, da, og sånn forblir den, den lille tiden Kim og jeg har igjen sammen, avslutter eieren.

Loven er tydelig

Hos politiet svarer leder for patruljeseksjonen i Larvik, Trond Andreassen, kjapt på spørsmålet om hvordan en slik sak skal oppfattes:

– Lov om hundehold er ganske tydelig. Skal hunder være løse, skal de være fulgt opp og kontrollert, eller forsvarlig inngjerdet. Så det er klart dette ikke er lov, sier han etter å ha sjekket lovteksten.

Det er egentlig så enkelt som at man er ansvarlig for hunden sin.

– Hunder skal ikke være til ulempe eller skape utrygghet. Det er eier som er ansvarlig, fastslår han.

Østlands-Posten har vært i kontakt med hundeeieren, som ikke ønsker å kommentere saken i avisa.

Lov om hundehold (hundeloven)

Kapittel 2. Sikring av hunder

§ 4.Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse bare når de
a.blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
b.er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.
Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.

Se hele loven her: Lov om hundehold