Vi er i ferd med å gjøre noe fantastisk, kan ikke rådmannen se det?

"Å hjelpe småbarnsfamilier til å komme seg ut av en økonomisk krise er en viktig investering for framtida", skriver SV-leder Ragnhild Zeigler.

"Å hjelpe småbarnsfamilier til å komme seg ut av en økonomisk krise er en viktig investering for framtida", skriver SV-leder Ragnhild Zeigler. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger6. September kom SV, Frp og Ap med fellesforslag om at barnetrygd ikke lenger skal regnes som inntekt i utmåling av sosialhjelp, slik det gjøres i dag. Dette var en stor politisk seier for de barnefamiliene i Sande med aller lavest inntekt. Barnetrygd skal være en universell statlig gode som gis til alle barnefamilier uavhengig av inntekt. Hvordan kan vi da forsvare at de som trenger det aller mest ikke skal få det? Å hjelpe småbarnsfamilier til å komme seg ut av en økonomisk krise er en viktig investering for framtida.

Dette forslaget kan gi noe av verdigheten og motet tilbake til de familiene som idag opplever at barnetrygden i praksis er omvendt behovsprøvd. Forslaget vil også gjøre at flere barnefamilier får hjelp. De som idag har noen få kroner over beløpet som gjør at man kvalifiserer til å kunne motta sosialhjelp, vil ikke lenger få avslag på søknaden når barnetrygden tas ut av inntektsvurderingen. Sande kommune vil kunne hjelpe flere barnefamilier. Er det ikke det vi ønsker?

LES OGSÅ (SA+): Tverrpolitisk enighet – vil sette barns vel først 

Forslaget kommer nå opp i utvalg for Helse og sosial 16. oktober og i kommunestyret 24. oktober, men rådmannen har andre tanker i denne saken og mener at vi ikke skal juble for at politikerne kommer sammen om å hjelpe de svakeste i samfunnet. Rådmannen argumenterer mot forslaget med at Sande kommune ikke bør behandle slike saker til etter vi har slått oss sammen med Holmestrand og Hof. Kommunesamenslåingen har blitt et smutthull for å slippe å ta avgjørelser, og slippe å bruke ekstra penger på de som trenger det.

Rådmannen klarer også å uttrykke en politisk moralisme om at disse marginaliserte barnefamiliene kanskje vil få for høy inntekt og dermed få «utfordringer med motivasjon til å komme i arbeid». Rådmannen foreslår videre at «økonomisk sosialhjelp utmåles slik kommunen er pliktig til gjennom lov om sosiale tjenester».

Utifra formuleringen ville man kanskje tro at lovverket dermed sier at kommunen SKAL regne med barnetrygden. Slik er det absolutt ikke. Lovverket nevner ikke barnetrygden, men et rundskriv fra 2001 åpner for at barnetrygden KAN regnes med. Dette er helt og holdent opp til kommunen, og er ikke bestemt i lovverket. Et rundskriv fra 2012 nevner barnetrygden i en formulering for å sikre at HVIS kommunen regner den med som inntekt, må kommunen videre ta hensyn til utgifter knyttet til barn og barnepass på utgiftssiden.

Angående Rådmannens påstand om motivasjon, finnes det ikke belegg for å påstå at dårligere økonomi gir økt motivasjon, det er mer sannsynlig at det fungerer motsatt. Økonomiske problemer, særlig over lang tid, gir dårligere helse, økt stressnivå og påvirker søvn og konsentrasjonsevne. Men kanskje det aller mest skadelige er at økonomien kan påvirke troen på framtida.

Du må være ganske god skuespiller for å skrive en vinnende jobbsøknad og komme til topps i en intervjuprosess når livet er overskygget av bekymring for økonomien og om du klarer å forsørge dine egne barn. NAV skal gi individuell skjønnsmessig vurdering i alle enkeltsaker og har mange måter å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet. Å la disse familiene få barnetrygda si utenom sosialhjelpen er på ingen måte et hinder fra å komme i arbeid. Det er derimot utelukkende positivt for familien og spesielt for barna.

Rådmannens argument om sammenslåingen er det mer hold i. Ja, det er sikkert ikke en ønskesituasjon for Hof og Holmestrand at Sande innfører en sosial gode som de selv ikke har klart å innføre ennå. Men så lenge vi forsatt bestemmer over egen kommune, så skal vi gjøre det som er det beste for våre innbyggere. Det finnes nå bred politisk vilje til å gjøre et fantastisk vedtak for de fattigste barnefamiliene, og det må vi bruke. Og så må vi jobbe med å overbevise Holmestrand og Hof senere. Målet må da være at vi får til dette også i den nye kommunen? Krf, SP, AP og SV har alle jobbet for dette som lovendring på stortinget.

Frp i Sande kjemper også for disse familiene. Dette er noe de aller fleste av oss er prinsipielt enige om. Det er en strategisk investering for framtida. Det handler om verdighet, forebyggende arbeid, og småbarnfamiliers mulighet til å delta i samfunnet. Jeg forstår at rådmannen vil trå forsiktig overfor de andre kommunene, men de folkevalgte politikerne må få ha sin lojalitet til Sandes befolkning. Så la oss feire og juble for dette fellesforslaget og vedta det her i Sande kommune den 24. oktober.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags