Budsjettet er paradoksalt nok stikk i strid med det vi ble lovet bare vi slo oss sammen.

Tillitsvalgte mener det er en ubalanse mellom felles politisk plattform for ny kommune og den økonomiske handlingsplanen for 2019-2022.