Det kan bli gratis å leie lokaler av kommunen – men medaljen har en bakside

I tillegg til de store sakene som skoleutbygging, og veiprosjekter, inneholder også de rødgrønnes forlag til endringer i budsjett for 2020 en rekke andre mindre endringer.