Planen ble nesten skjøvet på – nå skal du få si din mening om den

Økonomiske bekymringer førte til at utvalget var på nippet til å utsette behandlingen av reguleringsplanen for Sande sentrum øst.