Per fikk litt av en overraskelse på 80-årsdagen: – Bra salutt for en gammel skytter

Plutselig sto to lokale korps på døra.