Den ukrainske menneskerettsaktivisten og forfatteren Roman K gir oss denne talende beskrivelsen: «Det er vanskelig å nyte fuglesangen når du samtidig hører bombene.»

Bildene som viser utbombede byer, hundrevis av sivile ofre, massegraver, gråtende barn og mødre, gjør et kaotisk og uutslettelig inntrykk på oss.

Bildet blir enda tristere når vi hører hvordan russisk-ortodokse kirkeledere med patriark Kirill i spissen forsvarer krigen som en åndelig kamp mot sataniske fiender i Ukraina og Vesten. Det er nesten ikke til å tro at kirkeledere slik erstatter sannhet med vranglære og forråder sin egen kirkes åndelige tradisjon.

Påskens fremste symbol er ikke sverdet, men korset. Det var da han frivillig lot seg nagle til korset Jesus overvant maktene og åndskreftene og demonstrerte at kjærligheten er sterkere enn hatet. Det er dette budskapet kirken er forpliktet på og stadig må forkynne til en verden så preget av død og konflikt. Gjennom Jesu død har Gud forsonet verden med seg selv, og gitt forsoningens tjeneste til kirken som dens fremste oppdrag.

Til en verden fylt av angst for krigens utvikling og uroen for morgendagens trusler, skal kirken også denne påsken holde ryktet om Jesus levende. Kirken vokste fram omkring den spirende oppstandelsestroen. Kirken gror ikke fram av en sannsynlighet. Den gror fram av han som sa: «Jeg er oppstandelsen og livet.»

Tsjekkias tidligere president og fredsprisvinner, Vaclav Havel, sa en gang at håp ikke innebærer en visshet om at alt kommer til å gå bra, men vissheten om at det man gjør har en mening.

Kirken forkynner et levende håp som ikke er avhengig av oss selv. Dette håpet holdes levende når vi kommer sammen for å høre historien om ham og gjøre den levende, slik han selv oppfordrer oss med ordene fra innstiftelsen av nattverden: «Gjør dette til minne om meg.»

Etter to år med påskestengte kirker håper jeg at kirken kan bringe oss sammen igjen til påskefeiring, gudstjeneste, bønn og kulturopplevelser. For at vi sammen kan bære verdens lidelse fram for Gud i bønn, og for at troen, håpet og kjærligheten kan få ny næring og kraft.