Onsdag formiddag kjørte en motorsyklist ut av veien i en sving på fylkesvei 319 Hanekleiva i Sande. Ifølge politiet på stedet mistet føreren kontrollen da motorsykkelen møtte på grus på veibanen.

Motorsyklisten, en ung Vestfold-mann i slutten av tenårene, skal ikke ha blitt alvorlig skadet i hendelsen.

– Ser det ofte

– Dette er noe jeg har ønsket å si ifra om lenge, sier Pål-Fredrik Hansen til Sande Avis.

Han er selv motorsyklist og har erfaring fra transportbransjen. For et par år siden kjørte sønnen hans selv ut i samme sving da han møtte på grus. Da skal hastigheten ha vært lav. Sønnen unngikk personskade.

– Som MC-fører ser jeg selv at det stadig er grus i veibanen ut fra de forskjellige grustakene rundt omkring. Dette er fordi det raser av planet på lastebilene. Jeg mener at de som laster og kjører tippbilene må ta større ansvar for den lasta de har, sier Hansen.

– Dette er ikke første gang at en MC kjører ut på grunn av grus i veien, og slikt er livsfarlig for oss MC-førere. Det trenger ikke være snakk om store hastigheter eller uansvarlig kjøring, for en sykkel ruller lett på grus, fastslår Hansen.

Har et «påse»-ansvar

Anleggssjef Lars Erik Lund i Franzefoss påpeker at sikring av last først og fremst er den enkelte lastebilsjåførs ansvar.

– Ifølge Veitrafikkloven har den som kjører lastebil det endelige ansvar for sikring på offentlig vei. Men vi har et ansvar for å påse at vi ikke legger på åpenbart for mye grus på en tilhenger. Ved våre pukkverk merker vi også klart og tydelig i begge kjøreretninger at det kan forekomme fragmenter i veibanen som bilister og andre må ta hensyn til, sier Lund.

Rådgiver Knut Gravråk i Norges Lastebileier-Forbund mener saken er en påminnelse til lastebilsjåfører.

– Det er sjåførens ansvar at lasten er tilstrekkelig sikret. Når du kjører løsmasser stropper du det jo ikke fast, men det er de samme kravene som gjelder: Lasten skal ikke falle av kjøretøyet, fastslår Gravråk.

Han poengterer at maskinfører ved grustaket iblant kan være litt uforsiktig slik at grus havner på karmer og liknende. Uansett er det til syvende og sist sjåførens ansvar å påse at lasten er forsvarlig sikret før det kjøres av gårde.

– Det som ofte er en utfordring på etablerte pukkverk og anleggsplasser i tilknytning til offentlig vei er at biler ha med seg en del stein og partikler i dekket, som da blir kastet rundt i transport, og det er vanskelig å gjøre noe med for sjåføren. Over tid kan det bli ganske store mengder. Men det går å an å innføre tiltak i tilknytning til den typen virksomhet – det finnes for eksempel anlegg som spyler dekk og felger på bilen, sier Gravråk.

Opprettet sak

Politiet i Sør-Øst melder etter hendelsen at det blir opprettet sak, men at det ikke blir førerkortbeslag. Ifølge operasjonsleder Ottar Steinstø er det MC-føreren som er mistenkt for å ha kjørt uforsvarlig.

Steinstø kunne ikke på stående fot vurdere om grus i veibanen er noe stort problem for motorsyklister i vårt område, men også han minner om at transportøren har et viktig ansvar her.

– Det er sjåfør som kjører tilhenger som er ansvarlig for å sjekke lasten før de kjører. Er det fare for å søle grus i veien, så må du gjøre noe med det før du kjører, fastslår Steinstø.

Veibanen ble kostet fri for grus etter hendelsen.