De Hovedtillitsvalgte i Holmestrand kommune ønsker å uttrykke takknemlighet og honnør.

Til den øverste administrative ledelsen i kommunen med kommunedirektør Hans Erik Utne i spissen, til ordfører Elin Weggesrud, til kommuneleger, helsepersonell, lærere, ledere og andre ansatte i skole og barnehage, renholdspersonell, teknisk personell og alle som i disse koronatider gjør en formidabel jobb for å holde hjulene i gang. Vi er neppe i stand til å skjønne hvor mye arbeid som er lagt ned og som hele tida legges ned for å opprettholde tjenestene og takle utfordringene koronapandemien har gitt oss. Vi veit at mange jobber langt ut over det som er å anbefale.

Vi veit at mange er veldig slitne.

Viktig at dere tillater dere å puste litt ut innimellom, tar vare på flokken hjemme og ikke minst dere selv. Vi setter umåtelig stor pris på det arbeidet som utføres. Tusen takk skal dere ha!

«Det skal komma en morgondag. Om inte i morgon – så en annan dag» sitat Cecilia Ekhem