(Drammens Tidende)

HURUM: En trailer som var innblandet i et trafikkuhell på utsiden av Oslofjordtunnelen på Follo-siden, stengte tunnelen i begge retninger i flere timer.

Klokken 12.10 ble tunnelen åpnet igjen i retning Drammen, men mot Drøbak ble den først åpnet klokken 14.10.

Frogn- og Vassumtunnelen på E134 ble i en periode også stengt, men åpnet igjen i 12-tiden.

Traileren skal ha lekket diesel over et lengre strekke, som var årsaken til at tunnelen ble stengt såpass lenge.

Saken oppdateres.