Jula er ei tid for å senke farten, senke skuldrene og å være sammen. Det er en tid for å glede seg til tid sammen med slekt og venner i små kohorter, late fridager, deilig mat og kjære juletradisjoner.

De aller fleste av oss har det godt. Vi har det vi trenger, og vi har folk rundt oss som vi bryr oss om.

Dessverre har ikke alle det slik.

Det er mange som føler på ensomheten og kanskje gruer seg til jul av ulike årsaker. Derfor er jeg så glad for at vi har hjertevarme frivillige som arrangerer julegaveinnsamlinger og holder kontakt med medmennesker de vet har det litt ekstra tungt i jula. Veit du om noen som kunne trengt deg? Ta kontakt med dem og spør, for ingen skal behøve å være alene denne kvelden.

Den frivillige innsatsen i kommunen vår er betydelig. Alle de som frivillig stiller opp, time etter time, i regn og solskinn, ukedag som helgedag – tusen takk for den forskjellen dere gjør for andre!

I tillegg vil jeg rette en spesiell takk til alle ansatte i skoler og barnehager som tar et stort og viktig ansvar for ungene våre, takk til alle ansatte i helsesektoren vår som gir faglig og verdig omsorg, takk til alle planleggere og saksbehandlere som sørger for gode tilbud og planlegger for vekst og utvikling. Takk til renholdere og vaktmestere som holder byggene våre åpne. Og takk til alle dere som jobber i julen slik at de som trenger det, får ivaretatt sine behov og får en fin kveld.

Dere har gjort en formidabel innsats gjennom snart to år med pandemi og ekstra krevende hverdag og jeg er så dypt imponert over hvordan dere leverer tjenester og trygghet til alle som bor i den fine, nye kommunen vår.

Som ordfører er det lett å bli stolt av alt som skjer i kommunen vår for tiden. Men, disse to årene vi har vært en felles kommune, har også vært krevende.

Vi skulle bruke disse årene til å bygge den nye kommunen, «sette» organisasjonen og løfte blikket i fellesskap. Bare noen få uker ut i det første året måtte vi stenge ned alt og kommunen vår gikk over i en tilnærmet unntakstilstand. Smittevern og å begrense pandemien var hovedfokus, ved siden av vanlig drift. Slik har det vært, litt av og på, i disse to årene.

Likevel har vi fått til mye sammen. Vi kan skilte med å være en av de mest populære kommunene å bosette seg i på landsbasis, og vi blir rangert som nr 33 av alle landets kommuner, når det gjelder drift, tilbud og økonomi i Kommunebarometeret. NHO rangerer oss som den 73. mest attraktive og vekstkraftige kommunen i landet. I konkurranse med 356 andre kommuner, er dette resultater vi kan være fornøyde med å ha fått til sammen.

Å bli en ny kommune og et nytt fellesskap innebærer også endringer, og det vil alltid være slik at det vil være ting som kan bli bedre og som vi må jobbe mer med i kommunen vår. Noen endringer er gode og lette å ta til seg, andre kan være vanskeligere å akseptere. Erfaring viser at de første årene som ny kommune vil være mest krevende i så måte.

Da er det godt å vite at vi har mange dyktige ansatte som passer på og driver kommunen vår fremover. Og ikke minst - at vi har engasjerte innbyggere som sier ifra når de mener at ting er gjort bra eller de mener bør gjøres annerledes.

Vi er et nytt fellesskap og vi skal samme forene tre tidligere kommuner med sin stolthet over eget særpreg og identitet. Vi skal bygge videre på det gode grunnlaget som er lagt og vi skal skrive ny historie sammen.

Vi er sterkere sammen, selv om vi må endre på noe av det vi er vant med. Når endringer er krevende, kan det være greit å vite at kommunestyret og administrasjonen jobber hardt for at det nye skal bli så bra som mulig, for alle. Den forrige regjeringen sa at kommunereformen er større enn oss som sitter rundt bordet nå. Vi fikk i oppdrag å bygge et større fellesskap for at barna våre skal ha en kommune som er så solid og robust som mulig når de skal ta seg av stadig flere eldre som trenger tjenester.

Jula er også først og fremst barnas høytid. Forventingene er høye og det er herlig hvordan du nesten kan se at det kribler i magen på de små.

Hele høytiden er også bygget opp rundt et barn som kom til verden i en stall. Julebudskapet om at vi skal være gode mot hverandre, åpne døra for hverandre og ta hverandre inn i varmen og dele det man har, fungerer like godt i 2021 som det gjorde for over to tusen år siden.

Jula er tid for fellesskap. Store som små.

Jeg vil gjerne få avslutte med å ønske dere alle en fredelig julehøytid og et riktig godt nytt år!