Ordføreren fikk de blå til å se rødt

Det ble ikke tid til å behandle en rekke interpellasjoner under det siste kommunestyremøtet. Ordføreren skulle svare opp skriftlig, og sende svarene ut til alle politikerne. Det var greit, men da hun ba om at de skulle stemme skriftlig over to av interpellasjonene, ble det bråk.