Økonomikonferanse nummer to: Kapasiteten bommer

Det er ledig kapasitet ved skoler og barnehager i Holmestrand totalt sett. Men den ledige kapasiteten treffer ikke der behovet er størst.