Gå til sidens hovedinnhold

Nytt styre i sanitetsforeningen – og Edel fikk diplom

Sande sanitetsforening hadde årsmøte på Huset tirsdag 23. februar 2021.

Innsendt

Grunnet smittevernbestemmelser kunne vi være 10 personer. I tillegg hadde vi 3 poststemmer.

Leder ble valgt til møteleder, referent Ruth Westlie. Protokollen skal underskrives av Lillian Grønli og Bjørg Unni Svang.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Årsberetning ble lest opp av leder og godkjent. Marit Vik la fram revidert regnskap som ble godkjent. Leder leste opp foreningens lokale vedtekter som ble godkjent. Valgkomiteen la fram sine forslag hvor alle var forhåndsspurt og ble klappet inn.

Det nye styre er: leder Marit Herlofsen Sommerstad, nestleder Turid Vinje, sekretær Ruth Westlie, kasserer Marit Vik, Styremedlem Liv Wang Fredriksen og Edel Vinje. Varamedlem Grethe Skjærsvold.

Valgkomité: Astri Steen og Grethe Skjærsvold. Revisor: Anne-Britt Holtan og Ingjerd Nilsen. Til landsmøtet i Tromsø ble leder valgt. Til fylkesårsmøtet blir leder og nestleder valgt. Signaturetten er fremdeles Marit H. Sommerstad og Marit Vik.

Alle i styret og revisor fikk en påskjønnelse samt vår «altmuligmann» Runar. Astri gikk ut av styret og fikk en blomst. Det ble delt ut en Æresdiplom og blomster til vår trofaste medlem Edel Vinje. Møtet ble hevet og vi koste oss med snitter og kake. Grethe takket alle som hadde vært med å tenke litt annerledes i dette året – slik at både loddsalg, julemesse og ris ble gjennomført.

Sande, 26. februar 2021

Kommentarer til denne saken