Gå til sidens hovedinnhold

Nytt kommunenavn? Nei takk!

Nei. Ikke nytt kommunenavn igjen, skriver Freder Enevold Bergun.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Jarlsberg Avis) Jeg leser at det enda er personer i Sande som vil at vår nye kommune skal bytte navn fra Holmestrand til å hete Nord-Jarlsberg. Dette har jeg mine tanker om.

Sammenslåinger av kommuner kan skape frustrasjon og harme for mange, slik var det også når Sandes befolkning med flertall valgte å gå til Holmestrand og ikke til Drammen. Det samme gjentok seg når valg av navn på ny kommune skulle vedtas.

Flertallet i Sande ville ha Nord-Jarlsberg som kommunenavn og Holmestrands befolkning ville beholde Holmestrand som kommunenavn.

Les også

Sigurd (25) fikk hundrevis av støtteerklæringer etter leserinnlegget: – Rimer ikke at vi heter Holmestrand

Det bør vel også nevnes at det i denne prosessen var personer i tidligere Holmestrand som ønsket at Sande gikk til Drammen, fremfor sammenslåing med Holmestrand.

Selv vil jeg mene at Sande har fått godt betalt for å gå mot Holmestrand. Jeg tror ikke at Sandes innflytelse ville vært på langt nært så stort om de hadde valgt å bli en del av Drammen kommune, i Regionen Viken.

Etter at sammenslåingen ble et faktum, er en mengde nye lokale vedtekter fastsatt av kommunestyret. Forliksråd er samordnet. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven er samordnet, like så, er det foretatt mange andre tilnærmelser.

Les også

Ikke rart at mange synes det var underlig at navnet ble Holmestrand

For den eller de som enda ikke har lagt stridighetene bak seg, tror jeg vi må innse følgende: 18. mars 2017, vedtok Kongen i statsråd at Hof og Holmestrand ble èn kommune fra 1. januar 2018.

Forskrift om sammenslåing av Holmestrand Kommune og Sande Kommune, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22. februar 2018, med hjemmel i Kommuneloven § 3 nr. 3 og Inndelingslova § 17, jf. Kongelig resolusjon 27., oktober 2017 nr. 1666. § 1.

Holmestrand Kommune og Sande Kommune slås sammen til èn Kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Holmestrand kommune.

Skulle noen av våre valgte politikere nå eller senere, våge å rokke ved vedtakene som er fattet av Kongen i statsråd, håper jeg de nå tør å stå fram.

Les også

Det er på tide med et kompromiss

Kommentarer til denne saken