Vestfold slipper ikke unna nynorsk-tvang

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal heretter ha nynorsk som tjenestemål.