- Endelig et ombud for eldre

Av

- Når tilbudet svikter står de pårørende og eldre i dag alene i kampen mot systemet, og sånn skal vi ikke ha det i Holmestrand kommune, skriver Sandra De Paula Paiva (Frp) i dette innlegget.