Sandeelvas framtid: Fylkesmannen etterlyser tettere dialog

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne skal sluttbehandle veiledende plan for Sandeelva, rådmannen opplyser at det er betydelig egeninnsats i prosjektet. Uttalelsen fra Fylkesmannen er ikke med i saksframlegget. De har skrevet i brev til kommunen at det kan være i strid med nasjonale interesser og etterlyser en tettere dialog.