Ruster opp strømnettet for millioner i Sande

Skagerak Nett jobber med planer om en ny transformatorstasjon og omfattende kabling av luftnett i Sande i Vestfold. Om kort tid skal et smart nett som «reparerer seg selv» også prøves ut.