Svarte opp om Sandeelva

Formannskapet behandlet saken om veiledende plan for Sandeelva. Her fikk de en god redegjørelse og forklaring på uteblitt saksdokument fra Fylkesmannen.