- Det er et avvik og sånn sett en saksbehandlingsfeil

- Ja, det er et avvik fra plan og bygningsloven i varsel om oppstart av Skafjellåsen B2, sier kommunalsjef Svend Bergan Grane.