Setter ned foten på NJB

Formannskapet i Sande var helt enig med rådmannens forslage til prinsippvedtak. Dette er den siste rammetillatelsen som blir gitt på NJB. Nå må utbygger få ferdig områdereguleringsplanen, som de har jobbet med i over tre år.