– Det er mange ulykker her. Må det gå så langt at liv går tapt?

De har ventet i mange år på at Gallebergveien skulle legges om. Men enn så lenge har intet skjedd.