– Jeg så han gikk på skinna

Det er Tor Skjærvik, leder av vestre Sande utmarkslag, som forteller om jakthunden Max (1 ½) år.