Sina Sæther var en av dem som for første gang skulle begynne på skolen.

Nesten alle som skulle begynne i første klasse kjenner hverandre fra før. Sina Sæther kunne derfor treffe mange av vennene fra Galleberg Barnehage der mamma Ida Stenbrenden jobber.

LES OGSÅ: Økomoro for de små 

Men i dag er det slutt med barnehagen, nå er det skolen som gjelder. Sina har en bror som går i sjette klasse (Ferdinand), så hun føler seg ganske trygg på skolen.

Rett til pulten

Det kunne vi se før lærer Elisabeth Sammenøy fikk samlet klassen. For ute i skolegården møtte Sina sine venner Maria, Danielle og Ingeborg. De fant straks interesse for lekeapparatene og en katt som hadde fanget mus

Med ni gutter og åtte jenter bar det rett inn til skolestart. Foresatte fikk være med inn for å hjelpe til med å finne riktig plassering. Ute i gangen hadde hver elev sin plass med navn, inne i klasserommet var det også navn på både pulten og tavla. Sine fant sin plass og fant navnet på tavla.

LES OGSÅ: Vil gjøre folk glade 

Så var det å lære de foresatte et par sanger før de ble sendt hjem og elevene ble overlatt til seg selv og lærer Elisabeth. Nå startet et nytt liv med lekser og mange bøker på Galleberg skole.

Sikker skolevei

Elevene i første og andre klasse på Galleberg skole kan føle seg rimelig sikker langs skoleveien. Det er gang- og sykkelsti fra både nord og sør.

I nord slutter riktig nok gang- og sykkelstien ca. 300 meter før en særdeles skarp og farlig sving, men her blir både første og andreklasseelever fraktet med buss.

Da er det verre med alle fra tredje klasse og oppover som må ta seg gjennom svingen til fots eller på sykkel. Her er det viktig at bilistene er oppmerksomme.