Sande næringsråd: - Bekymret for realiseringen av den nye skolen

- Sande næringsråd er bekymret for realiseringen av sentrumsskoleprosjektet. Vi lurer på om det politiske miljøet forstår konsekvensen hvis dette ikke blir realisert, spør Sande næringsråd, ved lederen Georg Orvedal.