– Må være mulig å få gjort noe med dette

Magne Vincent Såtvedt (85) ønsker at det blir strødd bedre i Sande sentrum.