Kampen om tingretten

Av

Fem Vestfold-byer kan bli vertsby for samlokaliserte Vestfold tingrett. Holmestrand er med i kampen. Avgjørelsen tas ikke før mot slutten av året.