- Det er min plikt å opplyse om økonomisk risiko

Hans Erik Utne rådmann og prosjektrådmann

Hans Erik Utne rådmann og prosjektrådmann

Prosjektrådmann Hans Erik Utne ønsker ikke å svare på påstandene fra ordfører og varaordfører i Sande.

DEL

Han opplyser følgende:.Dette var et internt arbeidsnotat til Arbeidsutvalget for Fellesnemnda. Det belyser risiko og problemstillinger. Innholdet var ment for å underbygge at det er et behov for å komme i gang med økonomiplanarbeidet for den nye kommunen så raskt som mulig

- Jeg opplever ikke å bli brukt i et politisk spill. Som rådmann for den nye kommunen fra 1.1.2020 er det min plikt å opplyse om økonomiske risiko og utfordringer.

Han mener at prosjektforslaget for sentrumsskolene i Sande er et godt prosjekt som nå går inn i en spennende samspillsfase frem til beslutning i desember 2019.

- Rådmannens rolle er å til en hver tid opplyse det folkevalgte organet Fellesnemnda om faktiske forhold som har sentral betydning for den nye kommunen. I dette tilfellet arbeidsutvalget for Fellesnemnda. Jeg beklager dersom dette oppfattes som innblanding i demokratisk prosess, det har aldri vært min hensikt.

- Fra min side så er jeg opptatt av at arbeidet skal være preget av raushet, likeverd og forståelse for hverandres ståsted. Jeg har stor tro på at administrativt og politisk nivå sammen skal få på plass en flott felles ny kommune.

Artikkeltags