- Det er min plikt å opplyse om økonomisk risiko

Prosjektrådmann Hans Erik Utne ønsker ikke å svare på påstandene fra ordfører og varaordfører i Sande.