Deponiavgjørelsen er ennå ikke klar

Saken har stor betydning for driften på Langøya. Men i Miljødepartementet holder de kortene tett inntil brystet.