Vestfold-Telemark ønsker spleiselag, Viken mener forslaget ikke er godt nok: – Kommer ikke lengre

Vestfold og Telemark mener Viken må være med på et spleiselag, og legger nå ballen hos rådmannen. Viken fylkeskommune legger ansvaret på Vestfold og Telemark. Imens lider de som ønsker et bedre busstilbud mellom Sande og Svelvik.