Sande på fastlege-toppen

Av

Det var i fjor nesten 32.000 konsultasjoner hos fastlegene i Sande kommune. Dermed er vi helt øverst på fastlegebruk i Vestfold.