Ikke fornøyd med omtalen av de ansatte

Reagerer på omtalen av de ansatte.