Opprettholder tilbaketrekking av kommunale garantier

Sandehallen barnehage og idrettspark har fått endelig nei fra Fylkesmannen i Vestfold og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende kommunale garantier.