Samler inn penger til barn

Torsdag samler elever ved Sande videregående inn penger til NorAfriends.