Sp legger slagplan for å få makt

I dag ble det avhold styremøte i Senterpartiet samt møte i partiets forhandlingsutvalg ved Biblioteket i Holmestrand.