- Jeg er stolt av vårt enstemmige BPA-vedtak

- Prosessen etter valget i 2015, og særlig knyttet til andre gangs folkeavstemning i forbindelse med kommunesammenslåing har vært hovedårsaken for meg til å gå ut av lokalpolitikken, forteller Jens Boluri.