– Går glipp av millioner til gang- og sykkelstier

Både Sande og Holmestrand kommuner gikk glipp av millioner i øremerkede, statlige midler til utbygging av gang og sykkelsti, i 2019.